UAB Garant Safety Naujos eksporto rinkos

null

UAB „Garant Safety“ įgyvendina projektą „UAB Garant Safety Naujos eksporto rinkos“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Garant Safety“ tiekia priešgaisrinę ir gelbėjimosi įrangą bei yra sertifikuota įrangos patikrų bei gelbėjimosi valčių techninio aptarnavimo stotis. Įmonė sėkmingai plečia savo specifinių paslaugų pardavimų geografiją ir nuolat ieško naujų partnerių įvairiose valstybėse. Plėsdama savo veiklą įmonė siekia padidinti eksportą ir apyvartą, susirasti partnerių, plėsti klientų ratą ir veiklą naujose rinkose. Įgyvendinant šį projektą bus priskirti aukštos kvalifikacijos įmonės darbuotojai, kurie atstovaus įmonę ir jos teikiamas paslaugas užsienio parodose, kas leis analizuoti užsienio rinkas ir jų poreikius, kurie užtikrintų įmonės teikiamų paslaugų eksporto augimą. Projekto tikslas - įmonės teikiamų paslaugų ir prekių pardavimo apimčių didinimas, pristatant įmonės paslaugas tikslinėse parodose užsienyje.

Dalyvavimas tarptautinėse parodose sudarys unikalias galimybes UAB „Garant Safety“ padidinti įmonės žinomumą tarptautiniu lygiu, padidinti prestižą jau užimamose eksporto rinkose, supažindinti potencialius paslaugos užsakovus su siūlomais gaminiais bei sudaryti bendradarbiavimo sutartis. Dalyvaudami specializuotose tarptautinėse parodose įmonės atstovai galės geriau įvertinti vartotojų poreikius, kurie leistų didinti eksporto apimtis užsienio rinkose. Iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo į projektą investuojama – 36 223,00 Eur.